Sollicitanten

We zijn nog steeds op zoek naar een volwaardige opvolger voor mijn back-to-back nadat de vorige geselecteerde kandidaat niet volwaardig genoeg was bevonden. Er hebben zich drie sollicitanten gemeld waarvan er een gisteren en twee vandaag zijn geïnterviewd.

Gelukkig heb ik een redelijke stem in de keuze en ik was dan ook in alledrie de gevallen een van de interviewers. De keuze ging tussen drie kandidaten, twee uit India en een uit Nigeria, waarbij het nog niet meeviel om de juiste keuze te maken. Alledrie hebben ze ervaring in mijn vakgebied maar er moet ook gekeken worden naar bijvoorbeeld hun “communicatieve eigenschappen”, want ze moeten ook hun zegje kunnen doen bij onze toeleveranciers en belangrijker nog, ze moeten bij onze Irakese collega’s in het pulletje vallen.

Zo was er een kandidaat bij die nogal uitgesproken was in zijn mening over hoe alles zou moeten en dat tijdens het gesprek als een ware spraakwaterval over ons uitstortte, en dat gaat hem dus wat mij betreft niet worden. Eén eigenwijze wijsneus in het team is zat, en dat ben ik al.

Er was ook een kandidaat die vanwege zijn sterke accent niet de voorkeur heeft van onze Irakese baas. Die heeft eigenlijk het liefst “een Europese man” en daar is eigenlijk niks discrimerends aan, hij vindt gewoon dat die het duidelijkst Engels spreken en die kan hij dus het best verstaan. Gelukkig voldeed de derde kandidaat wel aan dat criterium (ook al was het dan geen Europeaan) en toevallig was dat ook de kandidaat die op mij de beste indruk maakte. De beslissing lijkt dus eenvoudig met twee stemmen voor die kandidaat, maar mijn eigen baas heeft de laatste en beslissende stem en die wil er nog een paar nachtjes over slapen. 

Aanstaande zondag hebben we een gesprek hierover en hopelijk kan er dan een beslissing worden genomen want hoe eerder die lege plek in het team wordt ingevuld hoe beter. Wat de temperatuur betreft zou het vandaag vijftig graden worden, maar dat viel een beetje tegen want dat werd het net niet…